Skip to content

Lahjoittaminen

Lahjoita ja tue nuoria lupauksia. Huomioithan, että lahjoitus tukisäätiölle täytyy tehdä erillisenä maksutapahtumana.

Kansallisbaletin nuorisoryhmä

Lahjoitus Nuorisoryhmälle

Lahjoituksellasi olet mukana tukemassa balettiopinnoistaan juuri valmistuneiden nuorten tanssijoiden ammattilaisuran alkuvaihetta.

Nuorten laulajien ohjelma

Lahjoitus Nuorten laulajien ohjelmaan

Lahjoittamalla Kansallisoopperan Nuorten laulajien ohjelmaan tuet ammattilaisuraansa aloittelevien oopperalaulajien ammatillista kehitystä.

Tukisäätiön rahasto

Lahjoita rahastoon

Oopperan ja baletin tukisäätiön rahastoista jaetaan apurahoja ja stipendejä niin taiteilijoille kuin muille oopperan ja baletin ammattilaisille.

Rahankeräysluvat

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr

Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:llä on Poliisihallituksen 19.3.2021 myöntämä rahankeräyslupa RA/2021/342, joka on voimassa toistaiseksi koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään säätiön yleishyödylliseen toimintaan ooppera- ja balettitaiteen edistämiseksi.

Oopperan ja baletin tukisäätiö sr

Oopperan ja baletin tukisäätiö sr:llä on Poliisihallituksen 28.1.2021 myöntämä rahankeräyslupa RA/2021/91 joka on voimassa 1.2.2021 alkaen toistaiseksi koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään ooppera- ja balettitaiteen tukemiseen sekä apurahoina oopperan ja baletin parissa työtään tekeville.

Miten kerätyt varat käytetään

Rahankeräyksellä saadut varat käytetään säätiön yleishyödylliseen toimintaan ooppera- ja balettitaiteen edistämiseksi. Varoja ei kerätä säätiön pääomaan, vaan kerätyt varat käytetään välittömästi säätiön sääntöjen mukaisen tarkoituksen toteuttamiseksi seuraavasti.

Kerätyt varat käytetään:

  • Oopperan ja baletin taiteellisen toiminnan tukemiseen. Keräyksellä saadut varat voidaan kohdistaa ooppera- ja balettituotantojen toteuttamiseen siltä osin, kuin kyse on ooppera- ja balettituotantoja tukevasta ja lisäarvoa tuovasta toiminnasta (kuten vierailijoiden palkkaaminen, valikoidut päänäyttämöteokset, oopperan ja baletin tunnettuutta lisäävän kiertuetoiminnan järjestäminen, yleisölle maksuttomien ooppera- ja balettitaltiointien kuluihin sekä muihin esitystoiminnan toteuttamisesta aiheutuviin kuluihin).
  • Yleisötyön tukemiseen. Yleisötyötä on osallistava taiteellinen toiminta, erityisryhmille suunnatut esitykset ja tapahtumat sekä täydennyskoulutus jo ammatissa toimiville yleisötyötä tekeville henkilöille.

Kerättäviä varoja ei voida käyttää Balettioppilaitoksen tai taiteen perusopetuksen tukemiseen eikä säätiön sääntöjen mahdollistamaan liiketoimintaan tai sen tukemiseen.

Kerätyt varat käytetään:

  • Ooppera- ja balettitaiteita edustaville luoville tai esittäville taiteilijoille sekä muille ooppera- ja balettitaidetta tukevissa tehtävissä toimiville henkilöille jaettaviin apurahoihin ja stipendeihin. Apurahoja voidaan jakaa kansallisesti tai kansainvälisesti.
  • Suomen kansallisooppera ja -baletti ry:n taiteellisen toiminnan tukemiseen hankkimalla soittajien käyttöön arvosoittimia, tukemalla ooppera- tai balettikiertueen järjestämistä muualle Suomeen tai ulkomaille, lapsille suunnatun oopperan ja toiminnallisten työpajojen tuottamiseen muualle Suomeen kansainvälisen merkittävän esiintyvän taiteilijan, koreografin, kapellimestarin tai muun vastaavan vierailun kustantamiseen, mikä ei muuten olisi mahdollista, ooppera- ja balettituotantojen lavastuksen ja puvustuksen toteuttamiseen siltä osin, kun kyse on tuotantoja tukevasta ja lisäarvoa antavasta lavastuksesta tai puvustuksesta. 

Lisäksi kerättäviä varoja voidaan käyttää ooppera- ja balettitaiteen edistämiseen sekä oopperatalon edustavuuden, viihtyisyyden ja tunnettuuden parantamiseen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti hankkimalla taideteoksia ja kalustoa.

Suurlahjoitukset

Tutustu myös näihin