Skip to content

Donera

Donera och stöd unga löften. Vänligen observera att en donation till stödstiftelsen måste göras som en separat transaktion.

Finlands Nationalbaletts ungdomsgrupp

Donation till Ungdomsgruppen

Med din donation stöder du unga dansare som nyligen avslutat sina balettstudier att komma igång i sin karriär.

Programmet för unga sångare

Donation till Programmet för unga sångare

Med din donation till Programmet för unga sångare vid Nationaloperan stöder du den professionella utvecklingen för operasångare i början av sin yrkeskarriär

Stödstiftelses fond

Operans och balettens stödfond

Ur fonden delas bl.a. understöd till scenkonstnärer, studerande samt personer som arbetar inom stödfunktioner för opera och balett.

Medelanskaffningstillstånd

Finlands nationalopera och -balett sr

Finlands nationalopera och -balett sr har Polisstyrelsens penninginsamlingstillstånd RA/2021/342 som beviljades den 19.3.2021 och är i kraft tills vidare i hela landet förutom Åland. De insamlade medlen används för stiftelsens verksamhet och befrämjandet av opera och balettkonst.

Operans och balettens stödstiftelse sr

Operans och balettens stödstiftelse sr har Polisstyrelsens penninginsamlingstillstånd RA/2021/91 som beviljades 28.1.2021 och är i kraft från 1.2.2021 i hela landet förutom Åland. De insamlade medlen används för att stödja opera- och balettkonsten samt som bidrag till dem som arbetar med opera och balett.

Hur används de insamlade medlen?

Penninginsamlingens medel används till stiftelsens allmännyttiga verksamhet för att befrämja opera- och balettkonsten. Medlen läggs inte till stiftelsens kapital utan de insamlade medlen används omedelbart till ändamål som stipuleras i stiftelsens regler på följande vis.

De insamlade medlen används:

  • För att stödja Operans och balettens konstnärliga verksamhet. De insamlade medlen kan riktas till förverkligande av opera- och balettproduktioner i den mån det är fråga om verksamhet som stöder och ger mervärde åt opera- och balettproduktionerna (såsom att anställa gästspelande artister, vissa utvalda verk på huvudscenen, att organisera turnéverksamhet som bidrar till att göra opera och balett mera kända, till utgifter för avgiftsfria opera- och balettinspelningar samt andra utgifter som vållas av föreställningsverksamheten).
  • Till stöd för publikarbetet. Publikarbetet är deltagande konstnärlig verksamhet, föreställningar och evenemang som riktas till specialgrupper samt kompletterande utbildning till personal som redan sysslar professionellt med publikarbete.

Insamlade medel kan inte användas som stöd till Balettläroanstalten eller grundutbildning i konst  och inte heller för att idka eller stöda affärsverksamhet som möjliggörs av stiftelsens regler.

De insamlade medlen används:

  • Till bidrag och stipendier till skapande eller utövande artister inom opera- och balettkonst samt till andra personer som arbetar i stödfunktioner för opera- och balettkonst. Bidrag kan beviljas nationellt eller internationellt.
  • Till stöd för Finlands nationalopera och -balett rs:skonstnärliga verksamhet genom att anskaffa värdefulla instrument till musikerna, för att stödja opera- eller baletturnéer till andra delar av Finland eller utomlands, för att sätta upp opera riktad till barn och aktiva workshoppar på annat håll i Finland, för att bekosta gästspel av en internationellt betydande artist, koreograf, dirigent eller motsvarande som inte annars skulle vara möjligt, för produktion av scenografi och kostym till opera- och balettproduktioner i den mån det är fråga om bidrag som stöder produktionerna och ger mervärde.

Därtill kan insamlade medel användas för befrämjandet av opera- och balettkonst och till att göra operahuset mera representativt, trivsamt och känt i det egna landet och internationellt genom anskaffning av konstverk och inventarier.

Stordonationer

Se också